Kişisel verilerin korunması Bahtiyar İpek için önemli bir konudur. Doğuş Planet, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Doğuş Planet’in;

  • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
  • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
  • Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
  • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
  • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
  • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
  • Kişisel verileri saklama sürelerini,
  • İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
  • İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
  • Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını
açıklamaktadır.